Nadační fond pro předčasně narozené děti

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce.

Nadační fond je příjemcem veřejné podpory z Evropského sociálního fondu OP zaměstnanost – projekty zaměřené na pomoc neformálním pečujícím a získal také již čtyři granty v Programu oblasti zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2021 až 2024. Velice si této pomoci vážíme a děkujeme za ní.

Příspěvky z Magistrátu hl. města Prahy

GRANT V PROGRAMU PODPORY ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2024, REG.Č. DOT/81/01/002231/2024

Grant na rehabilitační péči pro osoby se zdravotním postižením (včetně duševního onemocnění), hipoterapie a canisterapie a výcvik asistenčních psů

Tento projekt je určen všem dětem a mládeži s postižením a rizikové skupině dospělých, kteří se celoživotně, či následkem tragické události, potýkají s těžkým neurologickým problémem. Jedná se především o pacienty s neurologickým postižením, kteří se buď narodili předčasně, nebo s postižením DMO (dětská mozková obrna) či vývojovým opožděním. Dále se jedná o pacienty s traumatickým poškozením mozku, postižením mozku při nedostatku kyslíku, následné stavy po meningitidě a jiné.

Takto závažná postižení a diagnózy vyžadují pravidelnou a odbornou rehabilitaci a odborné terapie, které jsou však nákladné a pojišťovny je nehradí.
Cílem tohoto projektu je umožnit dětem, mladistvým a rizikové skupině dospělých se závažným postižením, odbornou fyzioterapii, či odbornou terapii (ABA terapie, nácvik soc. dovedností, ergoterapii, logopedii, Feldenkreis metodu, hipoterapii atd.) v takové intenzitě, jakou vyžaduje jejich zdravotní stav.

Projekt je nastaven jako spolupráce a spolufinancování tří stran – podpora MHMP Program podpora zdravotnictví, Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a spoluúčast klienta.

60 % hodin terapie bude hrazeno z MHMP, 30% pokryje spoluúčast klienta a dalších 10 % uhradí Nadační fond pro předčasně narozené děti. Zapojení klientů do spolufinancování bude mít významný motivační dopad pro efektivní využívání terapií a jejich dokončení.

GRANT V PROGRAMU OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2023, REG.Č. DOT/81/01/001835/2023

Grant na pomoc pečujícím osobám a dětem s postižením s trvalým bydlištěm v Praze

Nadační fond pro předčasně narozené děti získal pro rok 2023 od Magistrátu hlavního města Prahy v „Programu oblasti zdravotnictví“ dotaci na podporu pečujících osob a dětí s postižením v oblasti odborných terapií a rehabilitací.

Podporu může čerpat pečující osoba nebo osoba s postižením žijící trvale na území Prahy, která má přiznaný příspěvek na péči.

V rámci toho projektu se rodinám dostane pomoc s financováním odborných terapií (ABA terapie, ergoterapie, hipoterapie, sluchová terapie, různé formy rehabilitace, biofeedback a jiné), které nehradí pojišťovna a přesto tyto terapie velice napomáhají ke zlepšení zdravotního a duševního stavu dítěte, nebo pečující osoby.

Část služeb ve výši 60 % je hrazena dotací MHMP, 20 % hradí Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny a spoluúčast klienta je 20 %.

Dotace je určena do konce roku 2023.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím emailu: grant@predcasnenarozenedeti.cz.

GRANT v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2022, reg.č. DOT/81/03/001384/2022

Grant na pomoc pečujícím osobám s trvalým bydlištěm v Praze

Nadační fond pro předčasně narozené děti získal pro rok 2022 od Magistrátu hlavního města Prahy v „Programu oblasti zdravotnictví“ dotaci na podporu pečujících osob a dětí s postižením v těchto projektech:

  • Zpřístupnění psychoterapeutických a psychologických služeb pro rizikové skupiny obyvatel
  • Projekt POMOCI s následky COVID pro neformální pečující v oblasti odlehčujících služeb a pečovatelských služeb
  • Odborné terapie a rehabilitace pro osoby s postižením

 

Díky této dotaci můžeme navázat na přímou podporu desítek rodin, které jsme již v minulém roce mohli podpořit díky dotaci MHMP v oblasti zdravotnictví. Díky dotaci můžeme i letos nabídnout pomoc zcela novým rodinám, které pečují o postižené dítě. V dotaci jsme si vytýčili tři okruhy pomoci, které rodiny doposud nejvíce potřebují. V těchto projektech mohou pečující osoby využít služby psychoterapie, rehabilitace, odborné terapie, pečovatelky, odlehčovacích služeb.

Dotace je určena pro rok 2022. Část služeb je hrazena z dotace MHMP, na části se finančně spolupodílí Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny a část služeb je hrazena klientem formou spoluúčasti.

Podporu může čerpat: pečující osoba, osoba s postižením – žijící trvale na území Prahy, která má přiznaný příspěvek na péči.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím emailu: grant@predcasnenarozenedeti.cz.

Hodnocení projektu:

GRANT v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021, reg. číslo DOT/81/03/000831/2021

Grant na podporu pečujících osob a dětí s postižením

Nadační fond pro předčasně narozené děti získal v roce 2021 od Magistrátu hlavního města Prahy v „Programu oblasti zdravotnictví“ dotaci na podporu pečujících osob a dětí s postižením.

Díky této podpoře jsme mohli realizovat dva projekty, projekt „POMOC s následky COVID pro neformální pečující“ a projekt „Odborné rehabilitace pro osoby s postižením“.

Nadační fond dlouhodobě pracuje s rodinami předčasně narozených dětí a přes tři roky s pečujícími osobami o postižené děti. Které se buď narodili předčasně, postižené, nebo je jejich zdravotní problém následkem úrazu, či tragické události. V praxi tedy vidíme, že se jejich každodenní život točí kolem péče o dítě a kolem nekončící snahy sehnat finance na nákladné terapie, které nehradí pojišťovna. Nikdo už však neřeší psychický a fyzický stav rodičů – pečujících osob.

V prvním projektu bylo hlavním a stěžejním cílem pomoci pečujícím osobám prostřednictvím psychoterapeutické péče se zastavit, zamyslet nad jejich situací (osoba pečující o postižené dítě), ale především nebát se vůbec své problémy tématizovat, uvědomit si je a podělit se o ně.

Projekt pomohl pečujícím osobám využít služby, které si z důvodu času či financí nemohou dovolit. K tomu, aby terapeutických služeb mohli využít a měli na ně čas a potřebný klid, sloužilo využití pečovatelských služeb nebo osobní asistence.

„Díky projektu jsme si mohli dovolit péči o sebe i o syna, kterou bychom bez pomoci projektu využili jen v omezené míře. Mohli jsme synovi poskytnout péči, která je nákladná a já jsem docházela na psychoterapii. Nejvíce mi pomohl hned na začátku fakt, že nám někdo pomůže, že na nás a lidi jako my někdo myslí. U syna je to běh na dlouhou trať, ale sledujeme u něj pokroky a také větší motivovanost pro cvičení. Psychoterapie pro mě má rozhodně pozitivní účinky“ říká maminka, pečující osoba zapojená do projektu.

Cílem druhého projektu bylo umožnit dětem se závažným postižením fyzioterapii a další odborné rehabilitace a terapie v takové intenzitě, aby se jejich stav po omezeních v souvislosti s COVID opatřeními zlepšil.

S žádostí o pomoc s financováním odborných rehabilitací a terapií se v nadačním fondu setkáváme velmi často. Rehabilitace a odborné terapie jsou totiž to, co postižené děti potřebují a co bohužel není hrazeno státem. U všech metodik léčby DMO a dalších neurologických nemocí, stejně jako u dětí s postižením PAS a jinými diagnózami, je v dětském věku základem pravidelnost a soustavnost.

V projektu lidé využili terapií jako je např. ergoterapie, fyzioterapie, neurorehabilitace, ABA terapie, Feldenkreis metoda, nebo hipoterapie.

„Klienti, s nimiž jsem měla možnost pracovat v rámci toho grantu, přicházejí do mé individuální praxe ve stavech těžkých traumat ze zažitého. Grantové zajištění takto integrované péče o jejich děti a současně rodinu přineslo uklidnění z hlediska vnímání bezpečí v klidu a čase, kdy se mohou plně soustředit na svoje dítě, jeho proces učení se zprostředkovávaný profesionálem a dovolit si přijmout pomoc a péči i sami sobě. Podmínkou takového přístupu je letitá spolupráce s rodinami, protože děti rostou, rozvíjí se a zůstávají v procesu učení se neustále- vzhledem ke svým složitým diagnózám. Učí se výrazně pomaleji, ale jejich radost z každého dílčího úspěchu v přesýpacích hodinách těla a psychiky, která se citelně projeví v kvalitě života celé rodiny, je vlastně pokaždé velkým zázrakem… Zázraky se dít mohou, pokud je cesta konkrétní a jednoznačná“ říká terapeut FELDENKREIS metody.

Péče o postižené dítě je celoživotní a potřeba pomoci též. Proto budeme hledat další cesty, jak pečujícím osobám a jejich dětem i nadále pomáhat.

Příspěvky z Evropské unie

Projekt PRÁVO NA ŽIVOT reg. číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011285

Grant na pomoc pečujícím osobám s trvalým bydlištěm v Praze

Právo na život 1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Pečujete o své postižené dítě v domácnosti?

Nezvládáte náročnou péči, potřebujete pomoc?
Potřebujete pomoc s financováním terapií?

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny se zapojil do projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost, pomůžeme Vám.

Projekt PRÁVO NA ŽIVOT je určen pro rodiny pečující o postižené děti (nejedná se jen o diagn. předčasně narozené dítě).

Podmínky účasti v projektu:
• Trvalý pobyt v Praze
• Péče o postiženou osobu ve věku 1-18 let v domácím prostředí
• Pobírání příspěvku na péči

Pokud tyto podmínky splňujete, neváhejte nás kontaktovat. Náš nadační fond Vám rád a ZDARMA zprostředkuje pomoc.

Z grantu je možná pomoc při financování v těchto oblastech:
– Odborné terapie (např. ergoterapie, logopedie, fyzioterapie)
– Odlehčovací a asistenční služby
– Psychologického poradenství

Pravidelně organizujeme „rodičovské skupiny“, kam se v případě zájmu můžete přihlásit na e-mailové adrese – petra@predcasnenarozenedeti.cz

Pro více informací nás kontaktujte na tel. +420 733 747 207.

Příběhy rodin účastnících se projektu Právo na život:

POMOCNÁ RUKA PEČUJÍCÍM: Mobilní domácí péče pro neformální pečovatele: reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006457

Grant na pomoc pečujícím osobám s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji

S podporou Evropského sociálního fondu Operační program Zaměstnanost si dovolujeme neformálním pečovatelům nabídnout pomocnou ruku v péči o jejich dítě v oblasti rehabilitací, psychologické péče a sociální podpory.

O pomoc mohou požádat:

  • osoby s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji, které pečují o nezletilé dítě ve věku 0 – 18 let, jež je z důvodu vážného zdravotního stavu na péči zcela závislé,
  • osoby pobírající příspěvek na péči.

 

Dítě nemusí mít diagnózu předčasně narozeného dítěte.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 774 561 207.

Mobilní péče ukončena 31. 3. 2020.

Příběhy rodin účastnících se projektu mobilní péče pro neformální pečovatele: