Nadační fond pro předčasně narozené děti

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Za každým předčasně narozeným dítětem stojí jeho pečující rodiče

Nadační fond pro předčasně narozené děti je nezisková organizace, která pomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Fond byl založen v roce 2013 rodiči předčasně narozených dětí, kteří sami zažili, jak složitá a náročná může být péče o předčasně narozené dítě. Fond poskytuje finanční a materiální podporu rodinám předčasně narozených dětí a pomáhá zlepšovat péči o předčasně narozené děti v České republice.

Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. Naši pomoc poskytujeme nejen dětem, ale rovněž rodičům, kteří o ně pečují. Tato podpora je o to důležitější, jelikož mnoho rodičů čelí vysokým nákladům spojeným s cestováním, ubytováním a dalšími náklady. Fond se snaží rozdělit finanční prostředky rovnoměrně mezi všechny potřebné.

U zrodu nadačního fondu a v čele správní rady byl v letech 2013 – 2022 pan profesor MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Praha a předseda České neonatologické společnosti. Od ledna 2023 se nadační fond rozrostl o dvě nové profesionální posily, MUDr. Petera Korčeka a MUDr. Dana Wechslera. Oba pánové jsou odbornými garanty při posuzování žádostí o pomoc ze stran rodin s předčasně narozeným dítětem. Ve svém volném čase, společně se správní radou NF, zaměřují pomoc nadačního fondu těm nejpotřebnějším. Jejich společným cílem je přispět k povědomí problematiky týkající se neonatální intenzivní péče a následné péče po propuštění.

Aktivní podpora dětem a rodinám po celé ČR.
0 let
Poskytnutá pomoc v celkové výši 26 mil. Kč.
0 + rodin
Dětí narozených předčasně v ČR každý rok.
0 + ročně
Jediný fond podporující finančně konkrétní rodiny.
0 fond

Slova zakladatelů

Ing. Hana Píšová

„K založení nadačního fondu mě dovedla osobní zkušenost. Naše děti, dvojčata, se narodily předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla 680 g a 700 g. První 4 měsíce svého života strávily v inkubátoru. Nyní jsou jim skoro čtyři roky a jsou to zdravé a krásné děti. První roky byly ve znamení lékařských vyšetření, každodenního cvičení Vojtovy metody, neustálé nejistoty, jak se budou vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře vím, čím si lidé v této situaci prochází. Jaká je to psychická, finanční, časová zátěž pro celou rodinu. Jak jsme na začátku tápali, kam a na koho se obrátit. My jsme náš boj, zdá se, vyhráli. Chci se pokusit pomáhat lidem s podobným osudem.“

Markéta Stránská

„Hanu znám z podnikání. Prožívala jsem s ní radost z jejího dlouho očekávaného těhotenství. O to větší šok byl předčasný porod a vše co následovalo potom. Mám pět dětí, z toho jedny dvojčata. Když jsem viděla, čím si Hana a její rodina prošla, došlo mi, že úspěch a peníze jsou vám k ničemu, pokud nemáte zdraví. Velmi mne to zasáhlo a rozhodla jsme se, že do toho půjdu s ní. Založením nadačního fondu bych ráda pomohla těm, kteří takové štěstí, jako já, neměli.“

Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

„Jako primář neonatologie v UPMD Podolí jsem měl dvojčata Hany po celou dobu jejich hospitalizace v péči. Když za mnou koncem roku 2012 přišla Hana s myšlenkou pomáhat finančně rodinám s předčasně narozenými dětmi, měla mou podporu. Touto problematikou se totiž jiný fond či nadace nezabývá. Současná podpora plyne do vybavení neonatologických center, ale žádná organizace přímo finančně nepomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Ty se často ocitají ve velmi složité finanční i psychické situaci, čehož jsem při své profesi každodenním svědkem. Po roce založila Hana s Markétou nadační fond, kde jsem přijal jejich návrh stát se předsedou správní rady a pomáhat jim správně vytipovat a podpořit konkrétní rodiny a jejich potřeby spojené s předčasně narozeným dítětem. Jak jsem jim na začátku řekl - kdyby se podařilo pomoci třeba jen dvěma rodinám, naše úsilí se vyplatilo.“

Odborní garanti

Od ledna 2023 se náš tým rozrostl o dvě nové profesionální posily, pana doktora Petera Korčeka a MUDr. Dana Wechslera. Oba pánové jsou odbornými garanty při posuzování žádostí o pomoc ze stran rodin s předčasně narozeným dítětem. Ve svém volném čase se společně se správní radou NF  zaměřují pomoc nadačního fondu těm nejpotřebnějším.

Odborný garant Praha, neonatolog

MUDr. Peter Korček, Ph.D.

Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 2011. Od absolvování fakulty pracuje na neonatologickém oddělení Ústavu pro Péči o Matku a Dítě (ÚPMD) pod vedením prof. MUDr. Zbyňka Straňáka, Ph.D., MBA. Pediatrické stáže absolvoval na Dětském oddělení Nemocnice Královské Vinohrady a Most. Absolvoval zahraniční stáže v Irsku (Coombe Women and Infants University Hospital, Dublin), Velké Británii (St. Mary’s Hospital, Queen Charlotte‘s and Chelsea Hospital, London) a Belgii (Universitair Ziekenhius, Leuven). Po atestacích z pediatrie a neonatologie obhájil kandidátskou disertační práci a plánuje habilitaci na 3. LF UK. Od roku 2023 je zástupcem primáře novorozeneckého oddělení ÚPMD v Praze.
Dr. Korček je členem řady národních i mezinárodních odborných společností, členem České neonatologické společnosti ČLS JEP a autorem mnoha přednášek na domácích i zahraničních konferencích. Publikoval několik desítek odborných prací (v České republice i zahraničí), pravidelně vyučuje v oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělání, a je řešitelem a spoluřešitelem řady multicentrických mezinárodních studií v oblasti neonatální intenzivní péče. Je ženatý a má dvě děti, aktivně se věnuje sportu, skládání orchestrální hudby a programování aplikací a webových stránek. Založil společnost Infantools, která se věnuje edukaci a vývoji softwaru v oblasti neonatologie. V neposlední řadě je velkým fanouškem nejlepší kapely všech dob – Iron Maiden.
Na přelomu roku 2022/2023 se zapojil do Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Hlavním důvodem byla snaha přispět k povědomí o problematice týkající se neonatální intenzivní péče a následné péče po propuštění. Díky laskavé pomoci zakladatelek (Ing. Hana Píšová, Markéta Stránská) má možnost nabídnout i odbornou garanci projektu.

Odborný garant Brno, neonatolog

MUDr. Dan Wechsler

Dan Wechsler vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování fakulty pracoval na II. dětské klinice/Pediatrické klinice LF MU a FN Brno. Od roku 2017 pracoval na Novorozeneckém odd. Nemocnice Milosrdných bratří Brno, kde je od roku 2021 primářem oddělení. Absolvoval zahraniční stáž v Americe v Childrens´ Hospital of Philadelphia, Philadelphia, USA. Má atestaci z pediatrie a neonatologie.
MUDr. Wechsler je členem české pediatrické a neonatologické společnosti. Je ženatý, syn jde v jeho šlépějích a studuje lékařskou fakultu. Ve volném čase tráví rád čas se svou rodinou, lyžuje a relaxuje chalupařením.

Podívejte se na spot nadačního fondu, který přibližuje prostředí předčasně narozených dětí. Spot vznikl při focení našeho patrona, basbarytonisty Adama Plachetky na neonatologii. Následně získal ocenění Fóra dárců za druhý nejlepší spot v kategorii „veřejně prospěšný spot“.

Statutární Dokumenty

Výroční zprávy

Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny (2014-2021)

Nadační fond v médiích

Sama doma - Světový den předčasně narozených dětí 2023

listopad 2023

Hosty pořadu Sama doma byla psychoterapeutka Mgr. Rita Kramerová a zakladatelka Nadačního fondu Ing. Hana Píšová. Sdílely nejen profesionální pohled na výzvy spojené s péčí o předčasně narozené děti, ale i osobní zkušenosti - obě dámy jsou maminky předčasně narozených dětí.

prohlédnout

ČT24, Události, komentáře - Světový den předčasně narozených dětí

listopad 2023

Hostem pořadu byla zakladatelka Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny Ing. Hana Píšová. Tématem rozhovoru byl Světový den předčasně narozených dětí.

prohlédnout

Studio ČT24 - Mše za předčasně narozené děti

listopad 2023

Zakladatelka Nadačního fondu Ing. Hana Píšová a neonatolog a zástupce primáře novorozeneckého oddělení ÚPMD MUDr. Peter Korček, Ph.D. na mši v bazilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě.

prohlédnout

Český rozhlas - FyzioFitmáma Sabina Vraštilová podpořila nadační fond

únor 2022

V Nadačním fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny natáčela Markéta Vejvodová

poslechnout

Český rozhlas - Zakladatelka Hana Píšová hostem Lucie Výborné na Radiožurnálu

listopad 2021

Hana Píšová: Nevěřila jsem, že to bude mít šťastný konec. Dnes pomáhám rodičům v podobné situaci

prohlédnout

Česká televize - Reportáž České televize o předčasně narozených dětech

listopad 2021

Světový den předčasně narozených dětí, který byl věnován nedonošeným dětem, rodinám i lékařům.

prohlédnout

CNN Prima News - Hana Píšová v pořadu Libora Boučka.

listopad 2020

Zakladatelka Hana Píšová v pořadu Libora Boučka na téma výroku exposlance Jaroslava Škárky.

prohlédnout

TV Nova - Reportáž pořadu Víkend o předčasně narozených dětech.

listopad 2020

Zakladatelka NF Hana Píšová v magazínu Víkend vypráví svůj příběh předčasného porodu.

prohlédnout

Děkujeme za Vaši pomoc

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Veřejná podpora

Nadační fond je příjemcem veřejné podpory z Evropského sociálního fondu OP zaměstnanost – projekty zaměřené na pomoc neformálním pečujícím a získal také dva granty v Programu oblasti zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 a 2022. Velice si této pomoci vážíme a děkujeme za ní.

Projekt PRÁVO NA ŽIVOT reg. číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011285

Grant na pomoc pečujícím osobám s trvalým bydlištěm v Praze.

POMOCNÁ RUKA PEČUJÍCÍM: Mobilní domácí péče pro neformální pečovatele: reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006457

Grant na pomoc pečujícím osobám s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji.

GRANT V PROGRAMU OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2023, REG.Č. DOT/81/01/001835/2023

Grant na pomoc pečujícím osobám a dětem s postižením s trvalým bydlištěm v Praze.

Program oblasti zdravotnictví pro rok 2022, reg.č. DOT/81/03/001384/2022

Grant na podporu pečujících osob a dětí s postižením.

Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021, reg. číslo DOT/81/03/000831/2021

Grant na podporu pečujících osob a dětí s postižením.