Nadační fond pro předčasně narozené děti

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Manifest nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

Naším posláním je poskytovat konkrétní pomoc konkrétním rodinám v jejich nejzranitelnějších chvílích. Podporujeme rodiny v různých fázích jejich cesty – od pomoci s cestovními náklady a ubytováním po dobu hospitalizace dítěte, přes zajišťování speciální výživy a hygienických potřeb, až po poskytování zdravotnických pomůcek. Věříme v silnou vazbu mezi matkou a dítětem, a proto podporujeme zapojení matky do péče o její dítě, ať už prostřednictvím tzv. klokánkování nebo jiných metod.

Chápeme, že péče o předčasně narozené dítě může být emočně náročná a vyčerpávající, a proto nabízíme také podporu v podobě psychologické péče pro rodiny. Jasně si uvědomujeme, že rodiny, které čelí velmi předčasnému narození dítěte nebo dítěte s postižením, se ocitají v náročné situaci, kterou nikdo nečekal a nikdo si ji nepřál.

Za tímto účelem poskytujeme také pomoc při zajišťování rehabilitační péče pro předčasně narozené děti, která je nezbytná pro jejich správný psychomotorický vývoj. Věříme v důležitost komplexní péče a její podporu, a to až po následnou péči, jako je lázeňský pobyt.

O konkrétní formě a výši pomoci rozhoduje správní rada našeho nadačního fondu. S naším týmem jsme připraveni podporovat rodiny v jejich nejtěžších chvílích a pomáhat jim projít touto náročnou cestou.

KOMU A JAKÉ PŘÍSPĚVKY POSKYTUJEME

Péče o nezralé novorozence klade důraz na zapojení rodičů. Zapojení začíná maličkostmi jako hlazení či přebalovaní, rozvíjí se až k tzv. klokánkování, které přináší mnoho výhod pro předčasně narozené děti. Tato péče vyžaduje každodenní přítomnost rodičů v nemocnici po dobu až 4 měsíců. Rodina, které se narodí velmi předčasně dítě nebo dítě s postižením, ocitne se v náročné situaci. Tato situace mění hodnoty, potřeby a role rodiny, což často vyžaduje pomoc psychologa.

Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem, jako je například:

Žádost o individuální příspěvek

Žádost o individuální příspěvek si můžete stáhnout a pohodlně vyplnit ve svém počítači, případně vytisknout a vyplnit ručně. Vaše žádost bude posouzena správní radou nadačního fondu a bude Vám zasláno vyrozumění do třiceti dnů od přijetí Vaší žádosti.

Při vyplňování žádosti je nutné vyplnit veškeré údaje. K žádosti je nutné doložit kopii lékařské zprávy. Ze zprávy od lékaře musí být jasné, že je dítě předčasně narozené.

Žádost ke stažení

Vyplněný formulář společně s lékařskou zprávou a doporučením lékaře prosíme zašlete elektronicky na adresu petra@predcasnenarozenedeti.cz. Žádost prosíme vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Žádost o individuální příspěvek

Žádost o individuální příspěvek můžete vyplnit a odeslat on-line přímo zde na stránkách, nebo si můžete formulář stáhnout a pohodlně vyplnit ve svém počítači, případně vytisknout a vyplnit ručně. Vaše žádost bude posouzena správní radou nadačního fondu a bude Vám zasláno vyrozumění do třiceti dnů od přijetí Vaší žádosti.

Žádost on-line

Při vyplňování žádosti je nutné vyplnit veškeré údaje. K žádosti je nutné doložit kopii lékařské zprávy (tlačítko “vybrat soubor”). Ze zprávy od lékaře musí být jasné, že je dítě předčasně narozené.

I. Základní informace o žadateli
Úhrada může proběhnout přímo poskytovateli služby na základě vystavené faktury nebo vyplacení na základě doloženého dokladu.

II. Popis žádosti a její zdůvodnění

Přiložte lékařskou zprávu a doporučení lékaře (ošetřující lékař) – razítko, podpis, datum. Vložit můžete více souborů najednou.

Jako žadatel o příspěvek uděluji Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny souhlas s pořizováním fotografií mých a mých dětí a s jejich použitím elektroniky i v tištěné podobě, zejména na webových stránkách nadačního fondu, na sociálních sítích, ve výročních zprávách a v grantových žádostech. Zároveň souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zveřejnění mého příběhu a fotografií Nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

Informace o zpracování osobních údajů

Spolu s žádostí o příspěvek nám předáváte informace o Vás a Vašich dětech a my jsme povinni je chránit.

S osobními údaji nakládáme jen v nezbytně nutné míře. Údaje, které nám předáváte, zpracováváme hlavně pro posouzení Vaší žádosti o příspěvek a pro informace o čerpání příspěvku. Bez osobních údajů Vašich a Vašich dětí bychom Vám nemohli příspěvek poskytnout. Musíme si také vést záznamy o tom, že jsme Vám příspěvek poskytli a vše správně zaúčtovat. Toto nám ukládá zákon. Zákon nám umožňuje v určitých případech neuvádět Vaše osobní údaje ve výročních zprávách naší nadace, proto Vaše údaje v těchto zprávách nezveřejňujeme. Osobní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám poskytovali informace o naší činnosti.

Rádi bychom, aby se i jiní žadatelé o příspěvek, ale také dárci, poskytovatelé grantové podpory, o kterou žádáme, nebo i širší veřejnost dozvěděli, co děláme a jak konkrétně pomáháme. To ale nemůžeme bez Vašeho souhlasu. Pokud budete souhlasit, budeme Váš příběh a Vaše fotografie a fotografie Vašich dětí sdílet s veřejností na našich webových stránkách, na sociálních sítích, ve výročních zprávách, v grantových žádostech apod. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat příspěvek, a dále po dobu, po kterou Vám i nám zákon umožňuje řešit případné nesrovnalosti (tzv. promlčecí doba). Osobní údaje potřebné k vedení účetnictví budeme uchovávat po dobu, po kterou nám to zákon přikazuje. Pokud Vaši žádosti nevyhovíme, budeme uchovávat Vaše osobní údaje ještě 1 rok po zamítnutí žádosti. Informaci o tom, že jsme Vám příspěvek poskytli, budeme uchovávat po dobu 5 let. Stejně dlouho Vás budeme informovat o naší činnosti. Posílání emailů může kdekoliv odmítnout.

Pokud jste nám dali souhlas se zveřejněním Vašeho příběhu a fotografií, budeme tyto osobní údaje uchovávat do 18 let věku dítěte. Pokud by Vaše dítě dosáhlo věku 18 let dříve než za 5 let od poskytnutí příspěvku, budeme osobní údaje uchovávat po dobu 5 let (např. příspěvek poskytneme dítěti ve věku 17 let a osobní údaje budeme uchovávat do 22. roku věku „dítěte“). Pokud souhlas odvoláte, Váš příběh ani fotografie už zveřejňovat nebudeme.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na našich webových stránkách www.predcasnenarozenedeti.cz.

III. Prohlášení o poskytnutí osobních dat a správnosti údajů
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje a informace jsou pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pravidly čerpání příspěvku.
I. Základní informace o žadateli
Úhrada může proběhnout přímo poskytovateli služby na základě vystavené faktury nebo vyplacení na základě doloženého dokladu.

II. Popis žádosti a její zdůvodnění

Přiložte lékařskou zprávu a doporučení lékaře (ošetřující lékař) – razítko, podpis, datum. Vložit můžete více souborů najednou.

Jako žadatel o příspěvek uděluji Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny souhlas s pořizováním fotografií mých a mých dětí a s jejich použitím elektroniky i v tištěné podobě, zejména na webových stránkách nadačního fondu, na sociálních sítích, ve výročních zprávách a v grantových žádostech. Zároveň souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zveřejnění mého příběhu a fotografií Nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

Informace o zpracování osobních údajů

Spolu s žádostí o příspěvek nám předáváte informace o Vás a Vašich dětech a my jsme povinni je chránit.

S osobními údaji nakládáme jen v nezbytně nutné míře. Údaje, které nám předáváte, zpracováváme hlavně pro posouzení Vaší žádosti o příspěvek a pro informace o čerpání příspěvku. Bez osobních údajů Vašich a Vašich dětí bychom Vám nemohli příspěvek poskytnout. Musíme si také vést záznamy o tom, že jsme Vám příspěvek poskytli a vše správně zaúčtovat. Toto nám ukládá zákon. Zákon nám umožňuje v určitých případech neuvádět Vaše osobní údaje ve výročních zprávách naší nadace, proto Vaše údaje v těchto zprávách nezveřejňujeme. Osobní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám poskytovali informace o naší činnosti.

Rádi bychom, aby se i jiní žadatelé o příspěvek, ale také dárci, poskytovatelé grantové podpory, o kterou žádáme, nebo i širší veřejnost dozvěděli, co děláme a jak konkrétně pomáháme. To ale nemůžeme bez Vašeho souhlasu. Pokud budete souhlasit, budeme Váš příběh a Vaše fotografie a fotografie Vašich dětí sdílet s veřejností na našich webových stránkách, na sociálních sítích, ve výročních zprávách, v grantových žádostech apod. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat příspěvek, a dále po dobu, po kterou Vám i nám zákon umožňuje řešit případné nesrovnalosti (tzv. promlčecí doba). Osobní údaje potřebné k vedení účetnictví budeme uchovávat po dobu, po kterou nám to zákon přikazuje. Pokud Vaši žádosti nevyhovíme, budeme uchovávat Vaše osobní údaje ještě 1 rok po zamítnutí žádosti. Informaci o tom, že jsme Vám příspěvek poskytli, budeme uchovávat po dobu 5 let. Stejně dlouho Vás budeme informovat o naší činnosti. Posílání emailů může kdekoliv odmítnout.

Pokud jste nám dali souhlas se zveřejněním Vašeho příběhu a fotografií, budeme tyto osobní údaje uchovávat do 18 let věku dítěte. Pokud by Vaše dítě dosáhlo věku 18 let dříve než za 5 let od poskytnutí příspěvku, budeme osobní údaje uchovávat po dobu 5 let (např. příspěvek poskytneme dítěti ve věku 17 let a osobní údaje budeme uchovávat do 22. roku věku „dítěte“). Pokud souhlas odvoláte, Váš příběh ani fotografie už zveřejňovat nebudeme.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na našich webových stránkách www.predcasnenarozenedeti.cz.

III. Prohlášení o poskytnutí osobních dat a správnosti údajů
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje a informace jsou pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pravidly čerpání příspěvku.

Žádost ke stažení

Vyplněný formulář společně s lékařskou zprávou a doporučením lékaře prosíme zašlete elektronicky na adresu petra@predcasnenarozenedeti.cz. Žádost prosíme vyplňte čitelně hůlkovým písmem.