Nadační fond pro předčasně narozené děti

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Pomáháme předčasně narozeným hrdinům stávat se silnějšími

Tento krátký televizní spot přibližuje prostředí předčasně narozených dětí. Vznikl při focení patrona fondu, basbarytonisty Adama Plachetky na neonatologii. V roce 2017 získal tento spot ocenění Fóra dárců.

Pomáháme předčasně narozeným hrdinům stávat se silnějšími

Nadační fond pro předčasně narozené děti je nezisková organizace, která pomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Fond byl založen v roce 2013 rodiči předčasně narozených dětí, kteří sami zažili, jak složité a náročné může být péče o předčasně narozené dítě. Fond poskytuje finanční a materiální podporu rodinám předčasně narozených dětí a pomáhá zlepšovat péči o předčasně narozené děti v České republice.

Informace pro rodiny

Věříme v silnou vazbu mezi matkou a dítětem

Naším posláním je poskytovat konkrétní pomoc konkrétním rodinám v jejich nejzranitelnějších chvílích. Podporujeme rodiny v různých fázích jejich cesty – od pomoci s cestovními náklady a ubytováním po dobu hospitalizace dítěte, přes zajišťování speciální výživy a hygienických potřeb, až po poskytování zdravotnických pomůcek. Věříme v silnou vazbu mezi matkou a dítětem, a proto podporujeme zapojení matky do péče o její dítě, ať už prostřednictvím tzv. klokánkování nebo jiných metod.

Předčasně narozené děti

PROBLEMATIKA PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

Ačkoliv v posledních deseti letech, podobně jako v ostatních vyspělých zemích Evropy, podíl předčasných porodů v České republice mírně klesá, pohybuje se četnost předčasných porodů okolo 7 %. Ročně se zde tedy narodí 7-8 tisíc nedonošených dětí. České republice patří jedno z předních míst žebříčku úspěšnosti v péči o tyto novorozence.

Předčasně se v roce 2020 narodilo 7,2 tisíce dětí, což je o 1,5 tisíce méně než v roce 2011. Celkový počet živě narozených dětí byl přitom v roce 2020 oproti počátku desetiletí o 1,7 tisíce vyšší. Podíl předčasně narozených dětí na celkovém počtu živě narozených dětí se tak snížil z 8,0 % na 6,7 %. / Zdroj: Český statistický úřad

Kdo pomáhá nám

Bez VAší pomoci by to nešlo. Děkujeme