Nadační fond pro předčasně narozené děti

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Aktuality

Oslava neviditelných hrdinů: Ocenění věnované péči a naději 🏅

Krátce před Světovým dnem předčasně narozených dětí si Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiče dovoluje s úctou vyzdvihnout odhodlání a soucit těch, kteří svůj profesní i osobní život zasvětili podpoře těch nejzranitelnějších. Ocenění 🏅 předáváme s hlubokou vděčností jednotlivcům a týmům, kteří pracují v oblasti neonatologie, rané péče a hospicích, oblastech klíčových pro zajištění důstojného začátku i konce života.

Naše společné setkání na mši 18. 11. 2023 na Vyšehradě bude obohaceno přítomností těch, kteří se každý den věnují péči o předčasně narozené děti a také těch, kteří poskytují útěchu a podporu v hospicové péči. Tyto osobnosti a organizace nejenže pomáhají v těžkých životních okamžicích, ale svým nekonečným nasazením a empatií přispívají k utváření světa plného laskavosti a pochopení.

Vyzdvihněme společně jejich příběhy a oslavme jejich nekonečné úsilí, které nám všem slouží jako zdroj inspirace a naděje. Ať už ve světě neonatologie a rané péče, kde se bojuje za každý nový dech, nebo v prostředí hospiců, kde se každý okamžik ctí s největším možným respektem.

Raná péče Krůček, z. ú.

Mgr. Andrea Ungrová,
ředitelka a poradce rané péče

"Velmi osobně mě naplňuje pomoc a podpora celé rodině v jejich nelehké situaci, kterou právě zažívají a pomoc při zkvalitnění jejich společného života. Ukázat jim, jak jsou tyto děti skvělé, jak se krůček po krůčku mohou rozvíjet a zároveň podporovat rodiče, protože oni sami ví, že i malinký pokrok jejich dítěte je pro ně velkým pokrokem a dává jim naději."

Bc. Tereza Glaserová, DiS.,
poradce rané péče

"Nejcennější je pro nás moment, kdy společně s klientem a jeho rodinou dokážeme individuální plán nejen vytvořit, ale i naplnit. Například, když dítě, které původně nemohlo ani chvíli posedět u stolu, postupem let a díky naší spolupráci dosáhne úrovně, kdy se může začlenit do běžného školního prostředí s podporou asistenta."

Barbora Rustlerová, DiS.,
poradce rané péče

"Co mě při mé práci naplňuje? Vidět úsměv rodičů, dětí a pečujících osob při každém našem setkání. A pro vás všechny mám vzkaz, a to že v tom nejste sami. Jsme tady pro Vás - pro všechny vaše starosti a radosti."

Bc. Tereza Vrbatová,
poradce rané péče

"Motivuje mě, že mohu pozitivně ovlivnit vývoj dítěte a mohu tak pozitivně ovlivnit celou jeho budoucnost a také zpětná vazba od rodičů, kteří často sdílejí, že podpora z rané péče je pro ně v prvních letech života dítěte velmi důležitá a pomáhá jim dodávat sílu."

Organizace Raná péče Krůček, z. ú. vznikla za účelem poskytovat, hájit a propagovat na území Karlovarského regionu soubor služeb a aktivit se zaměřením na pomoc a podporu rodinám a dětem se zdravotním postižením a s ohroženým či rizikovým vývojem. Svými činnostmi usiluje zejména o odstranění či snížení vlivu handicapu a tvorbu podmínek umožňujících rodinám, dětem a společnosti předpoklady k sociální integraci s akcentem na včasnou diagnostiku a následnou péči. Více na https://www.ranapecekrucek.cz/

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Alena Votavová DiS.
Marie Zemančíková Mentlíková

Marie: "Můj obdiv patří pečujícím osobám, protože se rozhodli toho blízkého dochovat doma. Myslím si, že je to úplně to největší a nejlepší, co mu mohou dát."
Alena: "Mám k pečujícím, ať už pečují o dítě, partnera nebo o rodiče velký obdiv, protože o ně pečují s obrovskou láskou a trpělivostí a nevím, jestli já bych to v jejich situaci zvládla."

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. poskytuje služby nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí včetně poradenství, provozuje půjčovnu pomůcek a organizuje setkávání svépomocných skupin. Nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Více na https://www.hospiccheb.cz/

Nedoklubko z.s.

Veronika Hřebejková

Veronika Hřebejková se zapojila do činnosti spolku Nedoklubko z velmi osobního důvodu – vlastní zkušenosti s předčasným porodem. Popisuje, že stejně jako ostatní matky, i ona se potýkala s náročnými emocemi a pocity bezmoci, když se její syn Dominik narodil předčasně a strávili společně pět měsíců na jednotce intenzivní péče. Po návratu domů a překonání období adaptace, cítila Veronika potřebu pomáhat jiným a nabídla svou pomoc Nedoklubku.

Legislativní návrh na změnu definice životaschopnosti plodu z 24. na 26. týden těhotenství se stal pro Veroniku dalším impulsem k aktivnímu zapojení, neboť její syn se narodil právě ve 24. týdnu. Po zkušenosti s prvním porodem se Veronika stala matkou ještě dvakrát, přičemž oba porody byly také předčasné, a to i přes vážné zdravotní komplikace během druhého těhotenství.

Navzdory těmto výzvám Veronika nejenže pokračuje ve své práci s Nedoklubkem jako dobrovolnice, ale také vede volnočasový klub pro rodiny s dětmi a pracuje na novém projektu pro své město (Karlovy Vary). Její odhodlání podporovat smysluplné iniciativy dokládá její silný závazek k pozitivním změnám ve společnosti.

Více na https://www.nedoklubko.cz/veronika-hrebejkova-2/

ÚPMD

MUDr. Peter Korček, Ph.D.
neonatolog, zástupce primáře novorozeneckého oddělení

"Díky Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny mohu poskytnout své odborné zkušenosti a názory jakožto odborný garant, což je pro mě velká čest a velmi děkuji zakladatelkám fondu Haně Píšové a Markétě Stránské. Doufám, že se uvidíme v co nejhojnějším počtu na Vyšehradě 18. listopadu. Budeme se těšit."

Více v sekci odborní garanti na našich stránkách.

Sdílet na:

Nejnovější příspěvky

Zanechte nám vzkaz