Nadační fond pro předčasně narozené děti

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Upravit obsah

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kteří s otevřeným srdcem podporují náš fond pro předčasně narozené děti. Vaše štědrost a víra v naši misi jsou tím největším hnacím motorem naší práce. Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, má obrovský smysl a význam pro ty, kteří potřebují naši pomoc nejvíce. Bez vaší neocenitelné podpory bychom nemohli dosáhnout toho, čeho jsme dosáhli, a nemohli bychom naplňovat naši vizi lepší budoucnosti pro ty nejmenší mezi námi. Děkujeme!

Aktuality

Mimořádná okamžitá pomoc státu na úhradu nákladů na cestu za hospitalizovaným dítětem

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ DÁVKY SE OBRAŤTE NA ÚŘAD PRÁCE V MÍSTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ

Situace, kdy je dítě hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení samo je pro většinu dětí a rodičů emočně velmi náročná. Tuto nepříjemnou dobu je možné částečně překlenout návštěvami dítěte ve zdravotnickém zařízení.

V případě, že je pro rodinu obtížné s ohledem na celkovou sociální a majetkovou situaci hradit náklady na cesty za účelem návštěv hospitalizovaného dítěte, je možné požádat na Úřadu práce v místě bydliště o jednorázovou dávku tzv. mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu jednorázového výdaje. Tato dávka není určena jen příjemcům opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení, ale i dalším rodinám, které se nacházejí v takové příjmové a sociální situaci, že náklady na cestu za účelem návštěvy dítěte v nemocnici by představovaly výdaj, který by nebyly schopny vlastními silami uhradit.

V rámci výše dávky je přitom možné pokrýt náklady na opakované cesty do zdravotnického zařízení.

Tato dávka je fakultativní, tzn. záleží vždy na uvážení Úřadu práce, který posoudí nezbytnost finanční dávkové podpory, a to s ohledem na příjem rodiny a její celkové sociální poměry.


Sdílet na:

Nejnovější příspěvky

Zanechte nám vzkaz