Menu

GRANT v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Magistrát hlavního města Praha

reg. číslo DOT/81/03/000831/2021

Nadační fond pro předčasně narozené děti získal pro rok 2021 od Magistrátu hlavního města Prahy v „Programu oblasti zdravotnictví“ dotaci na podporu pečujících osob a dětí s postižením.


Díky ní můžeme navázat na podporu desítek rodin, které již několik let finančně podporujeme v projektu „Mobilní péče“ a „ Právo na život“ ( Projekty z Evropského sociálního fondu OP zaměstnanost), nebo nabídnout pomoc zcela novým rodinám, které pečují o postižené dítě. V dotaci jsme si vytýčili dva okruhy pomoci, které rodiny doposud nejvíce potřebují. Tím je „ Projekt pomoci s následky COVID pro pečující osoby“ a projekt „ Mobilní rehabilitace pro osoby s postižením“. V těchto projektech mohou pečující osoby využít služby psychoterapie, rehabilitace, odborné terapie, pečovatelky, odlehčovacích služeb. Rozsah a složení obou projektů jsme stanovili na základě našich zkušeností s touto cílovou skupinou. Každá služba, kterou díky projektu poskytneme, bude poskytnuta dle konkrétní potřeby zapojené rodiny. Dotace je určena pro rok 2021. V případě zájmu o zapojení do projektu nás prosím kontaktujte na adrese grant@predcasnenarozenedeti.cz.

Programu oblasti zdravotnictví